Projektowanie:

 • źródła ciepła konwencjonalne i niekonwencjonalne
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacji grzewczych,
 • przyłączy i sieci ciepłowniczych,
 • instalacji, przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacji, przyłączy i sieci gazowych.

Nadzorowanie inwestycji i kierowanie budowami:

 • źródła ciepła konwencjonalne i niekonwencjonalne
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacji grzewczych,
 • przyłączy i sieci ciepłowniczych,
 • instalacji, przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacji, przyłączy i sieci gazowych.

Wykonawstwo:

 • źródła ciepła konwencjonalne i niekonwencjonalne
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacji grzewczych,
 • przyłączy i sieci ciepłowniczych,
 • instalacji, przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacji, przyłączy i sieci gazowych.