Wykonane projekty

2016

 • Projekt budowlano – wykonawczy „Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wewnętrznej oraz przyłączy przy budynku Kościoła Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim”
  Inwestor: Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Ziemowit”
 • Projekt remontu pomieszczeń internatu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. 11 listopada 7 w Będzinie
  Inwestor: Miasto Będzin
 • Adaptacja części istniejących pomieszczeń na oddział przedszkolny w budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. 11 listopada 7 w Będzinie
  Inwestor: Miasto Będzin
 • Projekt budowlany z elementami operatu wodnoprawnego odtworzenia kanalizacji deszczowej i odbudowy wylotu kanalizacji deszczowej przy ulicy Bosackiej w Raciborzu
  Inwestor: Miasto Racibórz
 • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku Ratusza w Lądku Zdroju wraz
  z termomodernizacją
  Inwestor: Miasto Lądek Zdrój
 • Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazu, tryskaczowej, hydrantowej, centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, wentylacji mechanicznej dla „Centrum logistycznego JAKUBÓW”.
  Inwestor: Panattoni Development Europe
 • Projekt wykonawczy sieci i przyłączy sanitarnych dla Centrum Magazynowo – Logistyczno – Usługowo – Magazynowego Prologis Park Szczecin DC3B
  Inwestor: Prologis Poland Reit Sp. z o.o. III S.K.A.
 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji, przyłączy i sieci sanitarnych na potrzeby „Budowy stacji do załadunku wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (rozbudową sieci rurociągowych, estakad tranzytowych), wykonaniem przyłączy SN, kanalizacyjnego, wodnego, teletechnicznego i elektrycznego (w oparciu o instalacje wewnętrzne Inwestora) niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi (wod. – kan., c.o., wentylacji; elektrycznej SN i NN, teletechniczną) oraz przebudową z częściową rozbiórką istniejącego budynku wytwórni wodoru (część nadziemna) na stanowiska załadunku wodoru z budynkiem techniczno-obsługowym, halą sprężarek, murów oporowych i przebudową układu komunikacyjnego, wykonaniem nowych stanowisk postojowych i dróg manewrowych przy ul. Wygoda 69 w Bochni
  Inwestor: STALPRODUKT S.A.
 • Projekt budowlany przyłączy kanalizacji deszczowej do wpustów ulicznych na potrzeby „Budowy placu parkingowego dla 25 autobusów za hala Stacji Obsługi Pojazdów  znajdującego się na terenie PKM Sp. z o.o. w Gliwicach
  Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  Sp. z o.o. w Gliwicach
 • Dokumentacja powykonawcza wykonanie instalacji wentylacji komórek lokatorskich dla etapów I, II, III oraz IV w zespole budynków mieszkalnych w Dolinie Trzech Stawów przy ul. Sikorskiego w Katowicach
  Inwestor: Neptun Development Sp. z o.o.
 • Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla pomieszczeń piwnicznych oraz biurowych w budynku przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach
  Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach
 • Projekt instalacji gazu i instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Zygmunta starego 5/11 w Gliwicach
  Inwestor: Inwestor prywatny