Projekt
Wykonanie
Nadzór

Zapewniamy kompleksową obsługę
projektową biur architektonicznych
oraz inwestorów

Polska firma, która z powodzeniem
funkcjonuje na rynku inwestycji budowlanych

Projektowanie, nadzory inwestorskie i wykonawstwo sieci,
przyłączy i instalacji sanitarnych

Pracownia Inżynierska PWN INŻ to całkowicie polska firma, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku inwestycji budowlanych, zapewnia kompleksową obsługę projektową biur architektonicznych oraz inwestorów. Głównym przedmiotem działalności firmy jest szeroko rozumiane projektowanie, nadzory inwestorskie i wykonawstwo sieci, przyłączy i instalacji sanitarnych. Z przyjemnością podejmujemy się kompleksowych realizacji inwestycji, łącznie z „realizacją pod klucz” wraz ze wszystkimi procedurami formalno – prawnymi zmierzającymi do uzyskania decyzji – pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

Równolegle oferujemy szereg innych usług, takich jak sprawowanie nadzorów autorskich, przeprowadzanie inwentaryzacji w terenie, opracowania opinii technicznych i ekspertyz, operatów wodnoprawnych, raportów oddziaływania na środowisko, studiów wykonalności inwestycji, koncepcji, programów funkcjonalno – użytkowych, przedmiarów i kosztorysów.